top of page
메인페이지수정.png
해미읍성 역사캠핑장

아름다운 도시 서산, 해미읍성 성벽을 따라 걸어오시면

힐링과 휴식의 공간이 펼쳐집니다

해미읍성 역사캠핑장은 편안한 시설과 아름다운 풍경으로

행복하고 아름다운 추억을 선물합니다

아름다운 도시 서산으로 오세요

​아름답고 편안한 해미읍성 역사캠핑장으로 오세요

해미읍성역사캠핑장 번호.png
DSC00170
DSC00170

press to zoom
DSC00189
DSC00189

press to zoom
DSC00177
DSC00177

press to zoom
DSC00170
DSC00170

press to zoom
1/4
DSC00120
DSC00120

press to zoom
DSC00143
DSC00143

press to zoom
DSC00121
DSC00121

press to zoom
DSC00120
DSC00120

press to zoom
1/5
DSC00076
DSC00076

press to zoom
DSC00079
DSC00079

press to zoom
DSC00104
DSC00104

press to zoom
DSC00076
DSC00076

press to zoom
1/4
DSC00048
DSC00048

press to zoom
DSC00061
DSC00061

press to zoom
DSC00064
DSC00064

press to zoom
DSC00048
DSC00048

press to zoom
1/3
DSC00020
DSC00020

press to zoom
DSC00023
DSC00023

press to zoom
DSC00027
DSC00027

press to zoom
DSC00020
DSC00020

press to zoom
1/5
DSC00263
DSC00263

press to zoom
DSC00226
DSC00226

press to zoom
DSC00151
DSC00151

press to zoom
DSC00263
DSC00263

press to zoom
1/4
캠핑장 추가인원.png
캠핑장입실퇴실안내.png
bottom of page